Lobbies List - Pes6Stars Server

Total Online users: 73


__________ LOBBIES LIST __________

Lobby: NO PATCH #1
46
Online users

Match: aq teyyibi - 1st half - Minute 0 - scorles 0:0 Agronix

Match: Room mhrm - 1st half - Minute 5 - mhrm 0:0 bioni

Match: Espace MiragE-_ - 1st half - Minute 25 - MiragE-_ 0:1 Ithoura

Match: Room khamiss3 - 1st half - Minute 25 - khamiss3 0:1 brianherrera

Match: tio jekan - 1st half - Minute 10 - Jekangamer 0:0 Logiicow

Match: Salón StevenGerrard - 1st half - Minute 30 - StevenGerrard 2:1 BabyMetal

Match: Salón toco - 1st half - Minute 40 - tocoymevoy 2:1 dmitro

Match: 2v2 no 1v1 no stupids - 1st half - Minute 45 - AMF 1:0 Gio9

Match: Salón Semilla - 2nd half - Minute 60 - Semilla 1:2 SantafeFC

Match: Salón Gi4nfr4anco - 2nd half - Minute 75 - Optimista 1:0 Gi4nfr4anco

Match: Room hemasaid - 1st half - Minute 10 - hemasaid 0:1 nemar88

Match: Room DcemeBasan - Extra-time 2nd half - Minute 115 - DcemeBasan 1:2 dnzcm

Match: Room SiLent-Death - 2nd half - Minute 75 - SiLent-Death 4:1 HTG75

Match: 2v2 - Extra-time 2nd half - Minute 105 - Zeeky 0:0 santucho06

Match: Room Amr.22 - Extra-time 2nd half - Minute 115 - Amr.22 2:1 A-S-S-S-22

Match: Room bolbol10 - 2nd half - Minute 85 - bolbol1010 0:2 ELKHIAT______________________

Lobby: NO PATCH #2
6
Online users

Match: Room Fati41 - 2nd half - Minute 55 - Fati41 1:0 sefa41______________________

Lobby: South America | Argentina
3
Online users


______________________

Lobby: PESVOX | PERFECT
0
Online users


______________________

Lobby: AZ Patch | Infinity
1
Online users


______________________

Lobby: Shollym Patch | Super LAP 6
0
Online users


______________________

Lobby: Arabstars | Patch Legends
0
Online users


______________________

Lobby: Greek Revolution | Firebird
0
Online users


______________________

Lobby: ))) ALL PATCHES (((
10
Online users

Match: Salón Emirys - 1st half - Minute 0 - friberk 0:0 ISMAIL1

Match: Salón fedeenz - 1st half - Minute 40 - fedeenz 0:0 Lauchope______________________

Lobby: Friendly - [No Wins <> Yes Fun]
0
Online users

Match: Salón EKIN - 1st half - Minute 20 - EKIN 0:0 friberk______________________